Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 10. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Svátek

Svátek má Hedvika

Datum a čas

8:32:06

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

   Členové  Výborů zastupitelstva

 

Výbor  kontrolní   :     Mgr. Klára Říhová

               Členové :     Jindřiška Sujová, Erik Kovář

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady, jeli zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Výbor finanční    :     Helena Lebedová

          Členové    :       Soňa Cardová, Jiří Neumann

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

  Výbor pro  školství  a mládež: Ladislav Paslavský

                                    Členové :    Monika Kuchynková, Martina Paslavská

Účastní se schůzí školy a podílí se na tvorbě rozpočtu ZŠ - požadavky školy tlumočí při projednávání v zastupitelstvu obce, spolupracuje se ZŠ při realizaci investičních akcí a společných projektů. Účastní se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem. Řeší podněty rodičů vedoucích ke zkvalitnění výuky.

 

 

Výbor  pro kulturu  a  sport : Pavla Pražáková

                               Členové :   Jan Fridrich ml. , Monika Kuchynková

Sestavení  kalendáře  kulturních a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Provodín. Spolupracuje s výborem pro školství a mládež.  Podílí se při organizování kulturních akcí  Obce     Provodín.

 

Výbor  stavební  -  plánování   investic  a dotací : Erik Kovář

                                                Členové :  Mgr. Jan Piškula,  Ladislav Paslavský

                                                                 

Připravuje  a předkládá návrhy  na investiční akce v obci a podílí se na vyhlášení poptávky, výběrových řízení  a realizaci. Kontrola financování  projektů  bude  probíhat ve  spolupráci  s kontrolním a finančním výborem. Průběžná  kontrola budov a zařízení v majetku obce. Posuzuje  žádosti o dotaci na ekologické vytápění.

 

 

Výbor pro lesní hospodaření a životní prostředí: Jan Bratršovský

                                                                    Členové : Erik Kovář, Jaroslav Pánek

Agenda žádostí  na samovýrobu dřeva, spolupráce  při vytvoření směrnice (cena  za  palivové dřevo dle druhu a kvality). Kontrola  množství  dřeva a určení ceny u žadatele. Monitorovat společně s lesním hospodářem  stav obecních lesů a případně navrhnout potřebná opatření.  Spolupracovat s OÚ Provodín  při řešení  žádostí či oznámení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Péče o chráněné stromy v obci. Řešení stížností a žádostí občanů  týkajících se  životního prostředí.

 

Výbor pro sociální a občanské záležitosti :  Eliška Pokorná 

                                             Členové : Eva Halinárová, Livie Vážná Hoffmannová

Shromažďovat požadavky občanů v sociální oblasti, zpracovat a řešit ve spolupráci s OÚ a zastupitelstvem  obce. Evidovat významná životní jubilea  občanů obce a zajišťovat věcné dary a blahopřání.  Spolupráce s OÚ  při zajištění a pořádání společenských akcí (sraz důchodců, vítání občánků, svateb).

 

Zrušené výbory:

Výbor pro propagaci, pro místní komunikace a značení  v obci  :  

                                                   

Spolupráce v rámci Svazku Peklo. Problematika značení v obci. Spolupráce s OÚ Provodín a  stavebním výborem  při  řešení  oprav místních komunikací .

 

Výbor pro havarijní situace

Spolupráce s OÚ při řešení havárie a nefunkčnosti kanalizace a vodovodu. Dále řeší  případné živelné pohromy (zatopení, požáry, sesuvy zeminy…)