Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Závěrečný účet obce Provodín byl  schválen usnesením č. 28/I/3 dne 9.5.2017

Obsah závěrečného účtu   vyvěšen 18.5.2017

Komentář                             - vyvěšen 18.5.2017

Rozvaha                                - vyvěšena 25.3.2017

Výkaz zisku a ztrát           - vyvěšen 25.3.2017

Příloha                                   - vyvěšena 25.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   - vyvěšena 25.3.2017

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně  - vyvěšeno 25.3.2017

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu  vyvěšeno 25.3.2017

Majetek  vyvěšen 25.3.2017

 

Mateřská škola Provodín

Protokol o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly  - vyvěšen 25.3.2017

Rozvaha  - vyvěšena 25.3.2017

Výkaz zisku a ztrát - vyvěšen 25.3.2017

Příloha  - vyvěšena 25.3.2017

 

Svazek obcí Peklo

Závěrečný účet Peklo  vyvěšen 18.5.2017

Zpráva o výsledku překoumání hospodaření   - vyvěšena 18.4.2017