Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Závěrečný účet schválilo zastupitelstvo obce dne 16.6.2020, číslo usnesení 16/I/7/2020

Závěrečný účet obce   vyvěšeno 22.6.2020

Obec Provodín

rozvaha                          vyvěšeno dne 7.4.2020

příloha                            vyvěšeno dne 7.4.2020

výkaz zisku a ztrát    vyvěšeno dne 7.4.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  vyvěšeno dne 7.4.2020

 

 

Mateřská škola Provodín, PO

rozvaha                        vyvěšeno dne 7.4.2020

příloha                         vyvěšeno dne 7.4.2020

výkaz zisku a ztrát  vyvěšeno dne 7.4.2020

Zpráva o průbehu a výsledcích veřejnosprávní kontroly  vyvěšeno dne 7.4.2020

 

Svazek Peklo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Peklo    vyvěšeno dne 27.5.2020

Závěrečný účet   vyvěšeno dne 26 .6. 2020