Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Provodín
Obec Provodín
Obec Provodín

Rok 2008

závěrečný účet obce Provodín k 31. 12. 2008 

výroční zpráva obce Provodín za rok 2008
 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis.Kč)

 
Název
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy
5882.00
6229,99
6509,48
Třída 2 – Nedaňové příjmy
1773.00
1773,00
1540,39
Třída 3 – Kapitálové příjmy
338.85
338,85
314,13
Třída 4 – Přijaté transfery
10584,50
 7060,02
20123,97
Příjmy celkem
18578,35
15401,86
28487,97
Třída 5 – Běžné výdaje
7279,30
 9371,91
21990,74
Třída 6 – Kapitálové výdaje
19862,50
14593,40
14577,85
Výdaje celkem
27141,80
23965,31
36568,59
Saldo : Příjmy – výdaje (po konsolidaci)
-8563,45
-8563,45
-8080,62
Třída 8 – Financování
8563,45
8563,45
8080,62
Přijaté úvěry a půjčky
--
 
--
Prostředky z minulých let
8563,45
8563,45
      8080,62
Financování celkem
8563,45
8563,45
8080,62
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Provodín (výkaz FIN 2-12 = rozbor čerpání).
 
Dotace:
Obec Provodín přijala tyto dotace v r.2008:
  • kanalizace 6.537.494,-Kč
  • VPP  210.000,- Kč
  • 102.454,-Kč
  • lesy 80.820,-Kč Kč                                                         
  • lesy 5.280.- Kč
  • základní dotace od kraje 54.980,- Kč
  • knihovna 39.000,- Kč
  • volby do zastup. a senátu 30.000,- Kč
Rozpočet:
V roce 2008 bylo provedeny celkem 10 rozpočtová opatření schválených OZ:
1. rozpočtová změna  - schválena dne 11.03.2008
2. rozpočtová změna - schválena dne 08.04.2008
3. rozpočtová změna - schválena dne 06.05.2008
4. rozpočtová změna  - schválena dne 03.06.2008
5. rozpočtová změna  - schválena dne 01.07.2008
6. rozpočtová změna - schválena dne 09.09.2008
7. rozpočtová změna - schválena dne 06.10.2008
8. rozpočtová změna - schválena dne 03.11.2008
9. rozpočtová změna  - schválena dne 01.12.2008
10. rozpočtová změna - schválena dne 05.01.2009    
 

2. aktiva /  pasiva celkem  k  31.12.2008 ( v Kč)

1. Majetkové účty
majetek(druh)
účet
Stav 1.1.2008
Stav 31.12.2008
Nehmot.majetek
018
              -
        68.839,00
Stavby
021
      14944.412,28
 15.272.843,78
Samost.mov.věci  
 022
      1.138.022,30
   1.090.441,30
Dlouh.drobný HIM           
028
      1.272.372,48
   1.369.897,98
Pozemky     
031
      4.354.147,81
   4.305.903,21
Územní plán
041
         614.400,-
       806.500,-
Kanalizace    
04212
        2.015.398,00
   16.064.945,60
Parkoviště Provodín
04213
           25.425,-
      25.425,-
Vodovod horní Provodín
04214
                    -              
       8.874,00
Sportoviště Provodín
04216
          709.987,10
    872.306,60
Finanční maj.-akcie             
069
       4.933.000,-
 4.933.000,-
Dlouhodobý majetek
021-069
 
38.516.557,73
44.818.976,47
 

3. Peněžní prostředky

                                  
BÚ   – ČS
231 X0
     231 16
 14.281.268,18                                                                    6.127.215,12
 
 
                                                                                                  1.499,59
 
stavy na účtech
Bank k 31.12.2007                                                    
                                                                                                               6.128.714,71
 
aktiva/pasiva celkem k 31.12.2008 
83.788.291.48
 
 

Závěrečný účet MŠ Provodín

Příloha č.1 2008

Příloha č.2 2008

Rozvaha aktiva r.2008

Rozvaha pasiva r. 2008

Výsledovka r.2008

Vyvěšeno 1.5.2009

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zadání poruchy veřejného osvětlení

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Fotogalerie


Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín