Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Provodín
Obec Provodín
Obec Provodín

Siréna

Co znamená signalizace sirényobrázek sirény

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén, které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

 

frekvenci houkání sirény
 

Všeobecná výstraha

Pro varování při hrozící nebo nastalé mimořádné události se u nás (ČR) používá pouze jediný varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech.
(U elektronických, tzv. „mluvících“ sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení - nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie… a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize)

Zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !

TENTO SIGNÁL JE JEDINÝM SIGNÁLEM, URČENÝM OBYVATELSTVU

Zvuková ukázka: všeobecná výstraha (148.67 kB)

 

Zkušební tón

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „ZKUŠEBNÍ TÓN“ - nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. .Jedná se o pravidelnou akustickou zkoušku sirén. (U elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén.“)

Zvuková ukázka - zkouška sirén (147 kB)

 

Požární poplach

Někde se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Nazývá se „Požární poplach“ a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

Požár sám o sobě není důvodem k spuštění sirén, pokud při něm nedochází k ohrožení osob. Obecně je to problém v situaci, kdy obec nemá rozhlas pro upřesnění situace a spuštění sirén by vyvolalo zbytečnou paniku.
V podobných případech je nejlepší obyvatele informovat prostřednictvím rozhlasu, SMS nebo webu obce o nastalé situaci a zamezit tak šíření fám.

 

Zvuková ukázka - požár, svolání hasičů (85.3 kB)

 

 

Doporučená činnost po odeznění všeobecné výstrahy


 1. Okamžitě se ukryjte

 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově (nejedná-li se zjevně o povodeň nebo zemětřesení), kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům , a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.


2. Zavřete okna

 • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
   

3. Zapněte radio nebo televizi

 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

 

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodeň nebo zemětřesení.

 

Obecná pravidla při vzniku mimořádné události


Jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 • (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena a potřebují ji záchranáři.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.
 • NECHOĎTE PRO DĚTI DO ŠKOLEK A ŠKOL, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.

 

Krizové situace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zadání poruchy veřejného osvětlení

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Fotogalerie


Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín