Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Provodín
Obec Provodín
Obec Provodín

Webové stránky se upravují.

Výbory obce

 

   Členové  Výborů zastupitelstva

 

Výbor  kontrolní   :     Jan Bratršovský

               Členové :     

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady, jeli zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Výbor finanční    :     Ing. Alena Brodská

          Členové    :      

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

  Výbor pro  školství  a mládežBc. Anna Ernešová

                                    Členové :  Pavla Bratršovská, Erik Kovář 

Účastní se schůzí školy a podílí se na tvorbě rozpočtu ZŠ - požadavky školy tlumočí při projednávání v zastupitelstvu obce, spolupracuje se ZŠ při realizaci investičních akcí a společných projektů. Účastní se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem. Řeší podněty rodičů vedoucích ke zkvalitnění výuky.

 

 

Výbor  pro kulturu  a  sport : Pavla Pražáková

                               Členové :   

Sestavení  kalendáře  kulturních a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Provodín. Spolupracuje s výborem pro školství a mládež.  Podílí se při organizování kulturních akcí  Obce     Provodín.

 

Výbor  stavební  a dopravní :  Procházka

                                                Členové :   

                                                                 

Připravuje  a předkládá návrhy  na investiční akce v obci a podílí se na vyhlášení poptávky, výběrových řízení  a realizaci. Kontrola financování  projektů  bude  probíhat ve  spolupráci  s kontrolním a finančním výborem. Průběžná  kontrola budov a zařízení v majetku obce. Posuzuje  žádosti o dotaci na ekologické vytápění.

 

 

Výbor pro krizová opatření: Livia Vážná Hoffmannová

  členové : 

Spolupráce s OÚ při řešení havárie a nefunkčnosti kanalizace a vodovodu. Dále řeší  případné živelné pohromy (zatopení, požáry, sesuvy zeminy…)

 

 Výbor pro lesní a životní prostředí: Jan Fridrich

   členové:

Spolupráce s OÚ při řešení černých skládek, kácení stromů mimo les a spolupráce s lesním hospodářem.                                                               

 

 

Zrušené výbory:

Výbor pro sociální a občanské záležitosti

                                                   

Spolupráce v rámci Svazku Peklo. Problematika značení v obci. Spolupráce s OÚ Provodín a  stavebním výborem  při  řešení  oprav místních komunikací .

 

 

 

 

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Virtuální prohlídka

Zadání poruchy veřejného osvětlení

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín