Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Provodín
Obec Provodín
Obec Provodín

Výbory obce

Finanční  

 • předseda: Ing.Alena Brodská    
 • členové: 

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní  

 • předseda: Jan Bratršovský    
 • členové: 

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady, jeli zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Krizový

 • předseda: Livia Vážná Hoffmannová    
 • členové: Mgr. Jan Piškula, Erik Kovář, Ing. Alena Brodská, Hana Hlubučková, Daniel Bláha, Jaroslav Rusín

Spolupracuje s OÚ při řešení mimořádných situací - havárie, živelné pohromy či jiná ohrožení. Předseda je členem krizového štábu.

 

Kulturní a sportovní  

 • předseda: Pavla Pražáková
 • členové:  

Sestavuje kalendář kulturních a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Provodín. Spolupracuje s výborem pro školství a mládež.  Podílí se při organizování kulturních akcí  Obce Provodín.

 

Lesní a životní prosředí  

 • předseda: Jan Fridrih
 • členové:

Spolupracuje s OÚ při řešení černých skládek, kácení stromů mimo les a spolupracuje s lesním hospodářem.

 

Stavební-doprava

 • předseda: Miroslav Procházka    
 • členové: 

Připravuje  a předkládá návrhy  na investiční akce v obci a podílí se na vyhlášení poptávky, výběrových řízení  a realizaci. Kontrola financování  projektů  probíhá ve  spolupráci  s kontrolním a finančním výborem. Dále průběžně  kontroluje budovy a zařízení v majetku obce. Posuzuje  žádosti o dotaci na ekologické vytápění.

 

Školský  

 • předseda: Bc. Anna Ernešová    
 • členové: Pavla Bratršovská, Erik Kovář

Účastní se schůzí školy a podílí se na tvorbě rozpočtu ZŠ - požadavky školy tlumočí při projednávání v zastupitelstvu obce, spolupracuje se ZŠ při realizaci investičních akcí a společných projektů. Účastní se kontrol hospodaření školy, prováděných kontrolním výborem. Řeší podněty rodičů, vedoucích ke zkvalitnění výuky.

 

Zastupitelé - rozdělení výborů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zadání poruchy veřejného osvětlení

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Fotogalerie


Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín