Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Provodín
Obec Provodín
Obec Provodín

Rok 2007

OBEC PROVODÍN - ZPRÁVA ZA ROK 2007

 
 1. Příjmy:
Příjmy za rok činily: 19.263.189,13 Kč
 • Z toho daňové 6.108.908,89 Kč
 • Nedaňové 2.431.612,24 Kč
 • Kapitálové 333.760,00 Kč
 • Přijaté transfery 10.388.908.00 Kč

Obec přijala tyto dotace:

 • VPP 263.400,00 Kč                
 • lesy 21.720,00 Kč     
 • lesy 720,00 Kč
 • základní dotace 53.068,00 Kč
 • územní plán 50.000,00 Kč

Rozpočet příjmů činil 19.168.806,00 Kč

Plnění v % 100,49

 1. Výdaje

Výdaje za rok činily: 19.334.568,65 Kč

 • Z toho běžné 16.933.222,55 Kč
 • Kapitálové 2.401.346,10 Kč
 • Rozpočet výdajů činil 20.588.779,00Kč
 • Plnění v %  93,91
 
 1. Stavy a obraty na bankovním účtu:
Základní běžný účet - PS k 01.01.07 - 14.281.268,18 Kč
Zákl.běžného účtu - KS k 31.12.07 - 4.167.265,75 Kč
Stav BU  portfolia - KS k 31.12.07 - 1.491.060,35 Kč
Změna stavu bank.účtů - 8.622.942,08 Kč
 
V dubnu 2007 založila obec portfolio – na které převedla 10.000.000,- Kč
Aktiva portfolia k 31.12.2007   
10.000.453,11 Kč (včetně BU portfolia)
 
Rekapitulace příjmů a výdajů:
Výsledek příjmů od počátku roku 19.263.189,13 Kč
Výsledek výdajů od počátku roku 19.334.568,65 Kč     
Rozdíl 71.379,52 Kč
 
 1. Rozpočtová opatření
Celkem byla provedena 4 rozpočtová opatření schválená ZO:
 1. rozpočtová změna – schválena dne 07.08.2007
 2. rozpočtová změna – schválena dne 01.10.2007
 3. rozpočtová změna – schválena dne 06.11.2007
 4. rozpočtová změna – schválena dne 11.12.2007
   
 5. Úvěry, fondy – zapojení peněz z minulých let:
Do financování roku 2007 byly zapojeny při schválení rozpočtu na r.2007 finanční prostředky nahospodařené z minulých let ve výši Kč 1.419.973,00.
Obec nevyužila žádné úvěrové služby.
 
 1. Hospodaření MŠ Provodín PO:
Hospodaření za rok 2007 předkládá samostatně ředitelka MŠ,PO.
 
06.02.2008
Starosta obce
František Perun
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA MŚ PROVODÍN, PO
 

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zadání poruchy veřejného osvětlení

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Fotogalerie


Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín Obec Provodín